Presentació

Curs 2022-2023

Aquest curs 2022-2023 és el primer d’una nova etapa on la campanya es presenta renovada a través d’aquesta web, conservant tot allò que la fa singular i alhora, adaptant-se als nous reptes.

Calendari:

Del 2 al 30 de novembre de 2022:

Inscripcions obertes

Divendres 20 (18.30 a 20.30h.) i dissabte 21 de gener (11 a 13 h.) de 2023:

Sessions formatives per als mestres participants a la Casa de la Sardana (optatives).

Dilluns 24 de gener 2023:

Inici de la campanya

5 de maig de 2023:

Cloenda

Les dates de les 2 sessions presencials a càrrec del monitor assignat s’acordaran entre el monitor, la direcció de la campanya i els horaris de les escoles.