Quaderns La Sardana a l’Escola

La Diputació de Girona, en el marc de la campanya ‘la sardana a l’escola’ va editar un conjunt de 6 dossiers per treballar la sardana a l’aula.

Cada dossier està orientat a un curs de primària diferent. Aquests dossiers contenent temari relacionat amb la sardana com sopes de lletres, dibuixos, lletres de sardanes, la cobla o altres continguts en ordre creixent de dificultat i de concreció segons avancen els cursos.

Aquests dossiers són un recurs complementari per ajudar a treballar la sardana a l’aula més enllà de la dansa com a exercici físicomusical.

Descarrega-te’ls!