Preu i necessitats tècniques

Per a dur a terme la campanya cal que l’escola hi inscrigui algun dels seus cursos de primària juntament amb un mestre responsable.

Per a fer les classes, cal una sala espaiosa amb connexió a internet i reproductor de CD’s i/o projector amb altaveus per a la reproducció dels vídeos.

Important: Per a les dues sessions presencials amb monitor, cal sempre que el mestre estigui a l’aula. La coordinació de la campanya oferirà a petició al centre el Certificat negatiu de Delictes de naturalesa sexual del monitor assignat.

Escoles d’una sola línia
(sessions màxim d’1 hora)

2 sessions

100 €

Escoles de 2 línies
(sempre amb classes consecutives amb sessions màxim d’1 hora per grup/classe)

2 sessions

150 €

Escoles amb més línies

2 sessions

Preu a consultar.
Contacteu-nos

Aquests preus inclouen la participació a la Cloenda, que és d’assistència optativa igual que participar al concurs de dibuix. Trobareu més informació a l’apartat del Programa Pedagògic. Davant qualsevol dubte, contacteu-nos sense compromís!