Història

Des de fa més de 40 anys, la campanya té l’objectiu d’estimular l’alumnat en el coneixement de la nostra cultura i tradicions a les escoles.

Actualment coordinada per la Confederació Sardanista de Catalunya, va néixer en el marc del Congrés de Cultura Catalana amb l’objectiu que  resumeix també el seu nom: portar el país a l’escola.

L’any 2022, conscients que els canvis de la nostra societat també es reflecteixen a les escoles, la campanya es reformula per tal de donar resposta als nous reptes d’una etapa postCovid i de necessitats canviants.