Els passos bàsics de la sardana

A continuació us presentem un breu vídeo que ensenya els passos bàsics de la Sardana: els Curts i els Llargs. Si els aprenem ja sabrem bona part del que significa puntejar una sardana. Després de l’introit del flabiol, que ens avisa que la sardana és a punt de començar, podrem fer els primers punteigs.

  • Els curts

Es basen en un únic punteig del peu seguidament del canvi cap a l’altre costat, on puntejarem amb l’altre peu i així successivament fins al canvi de tirada, ballant sempre amb els braços avall.

  • Els llargs

Es basen en un triple punteig seguidament del canvi cap a la banda oposada, per tornar a iniciar el triple punteig i així successivament. En el segon punteig, com veieu al vídeo, el peu creua per davant de l’altre complicant així un xic l’execució del punteig i alhora, augmentant l’elegància de la dansa.

En aquest altre Vídeo del PortalSardanista podeu veure com una colla de competició ens ensenya també els passos més bàsics.