Beneficis de treballar la sardana a l’aula

L’aprenentatge de la sardana aporta a cada alumne beneficis entorn el desenvolupament d’habilitats i capacitats motrius bàsiques:

  • Oïda musical: La pràctica de la dansa requereix concentració i distinció de la música.
  • Compàs: Per ballar, cal seguir a tothora el ritme de la música que tria especialment el monitor.
  • Lateralitat: L’esquerra i dreta de la sardana ajuda a disminuir en un grau important els problemes de lateralitat de molts alumnes.

La relació de la sardana amb les matemàtiques, la música, l’educació física, la història així com comportaments bàsics com l’atenció i el treball en grup s’aconsegueixen tot dansant i reforcen gran part de les assignatures troncals de l’alumnat de primària.

La sardana està lligada intrínsecament amb la solidaritat, la germanor, la igualtat entre sexes i entre alumnes i la no violència. La unió de l’anella i el treball en grup cohesionen el grup-classe a través de la rotllana com a treball d’equip.

Els alumnes acaben la campanya dominant els curts i els llargs de la sardana i el galop d’entrada a plaça Aquests coneixements adquirits serveixen a cada escola per a festes com Sant Jordi, setmanes culturals i exhibicions de fi de curs.

Alhora, els alumnes veuen que poden practicar allò que han après a l’escola en una festa major o una ballada que trobin casualment al carrer d’entre les més de 3.000 activitats sardanistes anuals. Si volen, poden continuar la seva formació en cursets d’entitats sardanistes o colles de competició com a activitat extraescolar.