Programa pedagògic

La campanya consisteix en treballar la sardana a l’aula de qualsevol curs de primària, i segons el ritme i la realitat  de cada centre.

Sota aquest concepte i amb la vista posada a la cloenda del primer divendres de maig, un seguit de vídeos tutorials sumats dels recursos pedagògics de suport, ajuden els mestres a dur a terme l’ensenyament de la sardana.

Cada centre inscrit tindrà l’assignació d’un monitor sardanista de la CSC que durà a terme dues sessions presencials al centre i alhora, en tutoritzarà el seguiment, per donar-los  suport durant el curs.

A part, al mes de gener, s’oferiran 2 sessions de formació presencial als mestres que hi vulguin participar. Els vídeos tutorials es basen en:

Podeu descarregar-vos AQUÍ el Programa pedagògic en pdf.